Med de riktlinjer som finns idag så har vi inte några medlemsmöten inplanerade. Så fort det blir ändrade förhållanden så bestämmer vi efter det. Årsmötet är uppskjutet till hösten.