Inget Aprilmöte.
Aprilmötet inställt med omtanke för alla medlemmar.